Kalam Pimpinan: AMANAH BERSAMA


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Segala puji ke atas zat Yang Maha Kuasa lagi Maha Pengasih yang di atas limpahan kurnia-Nya, hamba-hamba-Nya masih lagi dapat meneruskan hayat di alam yang fana ini. Setinggi-tinggi kesyukuran dipersembahkan ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan sekalian alam yang tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan-Nya.

                Selawat dan salam ke atas junjungan besar, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW, Rasul utusan Allah S.W.T ke dunia bagi meratakan rahmat-Nya ke seluruh alam. Tidak dilupakan ahli bait serta para sahabat baginda.

Definisi  yuran ialah wang yang dibayar pada waktu yang tertentu kepada sesebuah persatuan. Membayar yuran tahunan adalah sebahagian daripada tanggungjawab tahunan ahli Badan Kebajikan Anak Wilayah Persekutuan Mesir (BKAWM). Yuran yang dibayar oleh ahli adalah salah satu sumber kewangan dan digunakan untuk pengurusan pentadbiran, aktiviti-aktiviti BKAWM dan perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.  Kewajipan membayar yuran tahunan dan ketetapan-ketetapan berkaitan kewangan yang diputuskan disebut dengan jelas di dalam Perlembagaan BKAWM di dalam Bahagian Kewangan Fasal 21 dan Fasal 22.

Amatlah penting bagi setiap ahli BKAWM untuk membayar yuran keahlian bagi memudahkan gerak kerja di peringkat badan kebajikan berjalan dengan lancar. 

Firman Allah S.W.T di dalam Surah Al-Imran, ayat 92 bermaksud :
“Tiada akan tercapai oleh kamu kebaikan itu sehingga kamu membelanjakan apa-apa yang kamu sayangi. Dan apa jua pun yang kamu belanjakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (untuk memberi balasan)”.

Ironinya, setiap ahli BKAWM wajar menyemak status keahlian mereka dengan menjadi ahli BKAWM supaya pembayaran yuran tahunan dan tanggungjawab ahli terlaksana. Pastikan anda menjadi pemegang saham kekuatan kewangan persatuan dan pastikan anda lulus ketika dipersoalkan di Padang Mahsyar kelak dalam bab tanggungjawab asasi tahunan terhadap jemaah perjuangan Islam ini.

Bersegeralah untuk berjumpa dengan Bendahari Agung Badan Kebajikan Anak Wilayah Persekutuan Mesir (BKAWM) anda dan jelaskan yuran tahunan anda sebagai ahli BKAWM yang bertanggungjawab.


Wan Abdul Hakim bin Wan Ismail
Bendahari Agung
Badan Kebajikan Anak Wilayah Persekutuan Mesir (BKAWM)
Sesi 2012/2013

Comments

Popular posts from this blog

[ KALAM PIMPINAN: PEMUDA HARI INI, PEMIMPIN AKAN DATANG ]

[ KALAM PIMPINAN: KEPENTINGAN BERJEMAAH ]

[ PEMAKLUMAN DISCUSSION GROUP (DG) MANHAJI ]