[ KALAM PIMPINAN: TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN MAHASISWA ]
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memiliki segala sifat kemulian dan kebesaran. Selawat dan salam kasihnya ke atas junjungan besar Nabi kita, Muhammad ﷺ, para sahabat yang mulia serta seluruh ahli keluarga Baginda sekaliannya.

Kita telusuri kembali kisah para nabi terdahulu, pada peringkat awal sebelum kedatangan Islam. Para nabi dan orang-orang soleh bergiat menjalankan aktiviti dakwah dan kebanyakan daripada ahlinya datang daripada golongan yang muda untuk menyebarkan agama Allah. Oleh itu, bersesuaian dengan ayat Allah yang telah dirakamkan dalam Surah al-Kahfi, ayat 10-13 yang bermaksud:

“(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa:”Ya Tuhan kami! berikanlah kami rahmat dari sisiMu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. “Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda  yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka”

Ayat di atas jelas menceritakan kepada kita tentang bagaimana pemuda Kahfi yang mempunyai iman yang teguh, sanggup melarikan diri dan tinggal di gua semata-mata ingin menyelamatkan akidah. Mereka tidak terpengaruh dengan desakan dan ancaman oleh pemerintah ketika itu walau sedikitpun.

Mahasiswa yang dirahmati Allah sekalian,
Kalau pada hari ini, kita lihat dalam konteks selaku mahasiswa, kita perlu sedar tentang hakikat sebenar tanggungjawab besar yang bakal kita tempuhi di masa hadapan. Peranan kita selaku mahasiswa sebenarnya terlalu banyak dan ianya menjadi batu loncatan serta harapan penting bagi sesebuah negara umumnya dan ummah khususnya.

Ulama mengatakan pemuda ini memiliki 3 peranan:
1. Sebagai pewaris: meneruskan nilai-nilai kebaikan yang ada pada suatu kaum. Firman Allah SWT:
“Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun daripada pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya”. (Surah at-Thur: 21)

2. Sebagai agen pengganti: menggantikan golongan yang rosak dengan menjadikan karakter mencintai dan dicintai Allah, lemah lembut terhadap sesama manusia, tegas terhadap orang kafir, dan tidak takut celaan orang yang mencela. Firman Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikanNya kepada siapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya), lagi Maha Mengetahui”. (Surah al-Maidah: 54)

3. Sebagai generasi pembaharuan: memperbaiki dan memperbaharui kerosakan yang ada pada suatu kaum. Firman Allah SWT:
“Ingatlah ketika Ia berkata kepada bapanya; "Wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?”. (Surah Maryam: 42)

Bertitik tolak daripada kenyataan di atas, mahasiswa akan sentiasa menjadi sebuah ikon yang penting dan menjadi unsur kekuatan dalam Islam, sentiasa menjaga kesucian diri, berpegang teguh dengan agama dan sentiasa bersedia untuk memikul amanah serta tanggungjawab yang besar. Sebagaimana contoh para sahabat Saidina Abu Bakar as-Siddiq, Saidina Ali, Saidina Umar al-Khattab dan ramai lagi. Mereka ini datangnya daripada golongan yang muda dalam membantu menyampaikan risalah dakwah nabi SAW.

Oleh itu, perkara ini seharusnya menjadi satu persoalan dalam diri kita, adakah kita sudah benar-benar cukup memperanankan diri kita selaku mahasiswa dan setanding dengan usaha yang telah dilakukan oleh para ulamak dalam menjadi mata rantai perjuangan Islam dan para Rasul terdahulu? Tepuk dada, tanya Iman. Firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah, ayat 122:
“Tidak patut orang-orang yang beriman itu berangkat semuanya ke medan perang. Mengapa tidak berangkat pula dari tiap-tiap golongan itu satu rombongan lain untuk mendalami pengetahuan mereka tentang agama agar dapat memberi peringatan kapada kaumnya bila rombongan itu telah kembali kepada mereka?."

Secara kesimpulannya, menjadi suatu harapan yang sangat besar untuk saya menyeru seluruh mahasiswa dan pemuda Islam khususnya agar memperanankan diri, menyumbangkan segala kudrat yang ada selagi mana kita masih berada dalam keadaan yang sihat demi Islam. Sentiasa unggul dalam pelajaran dan pengajian tanpa mengabaikan tanggungjawab dan peranan selaku mahasiswa dengan mencari keseimbangan di segenap sudut.

Oleh itu, bingkaslah bangun daripada kelalaian dan kelekaan, berusahalah sungguh-sungguh untuk mempelajari dan memahami Islam.

Siiru ‘ala barakatillah.

Disediakan oleh:
NUR SYAIDATUL SYAFIKAH BINTI AHMAD MAZDIN
Timbalan Unit Kemasyarakatan, Sukan dan Rehlah
BKAWM sesi 2018/2019

“Menjunjung Keilmuan, Menjulang Kesatuan”
“BKAWM Keluarga Kita”
“Bersama Bersatu”

Comments

Popular posts from this blog

[ BERITA: MAJLIS TIMBAL TERIMA RASMI AJKT HEWI BKAWM SESI 2021/2022 ]

[ PEMAKLUMAN DISCUSSION GROUP (DG) MANHAJI ]

[ PEMAKLUMAN DISCUSSION GROUP (DG) MANHAJI ]